Cantina Ajutor Social
Util Dvs.

Acte si Legislatie

Retete pentru Dvs.

Webmaster - Info
Buletin informativ
Pentru a primi mesaje despre acest website, luati in considerare posibilitatea subscrierii la Buletinul info a site-ului.
Subscrie
Anuleaza subscrierea
19 Abonati
Raporte de activitate - 5. Raport 2013

Nr___79__/__09.01.2014__


CANTINA DE AJUTOR SOCIAL TIMIŞOARA
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2013

 


1. Structura Cantinei de Ajutor Social Timişoara
Conducerea Cantinei de Ajutor Social este asigurată de Director jr. Rodica Cojan, numită prin Dispoziţia Primarului nr.1192/25.04.2005. Cantina de Ajutor Social Timişoara se află sub directa coordonare a Viceprimarului delegat Dl. Traian Stoia.
Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social a fost modificată şi aprobată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara în luna mai 2013, respectiv în luna octombrie 2013 şi cuprinde 52 de posturi.
Dintre acestea, 28 de posturi sunt aferente serviciului social „Centru de urgenţă pentru persoane fără adăpost”, posturi care vor fi ocupate după finalizarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea Cantinei de Ajutor Social Timişoara pentru Dezvoltarea unui Centru Social de urgenţă pentru Persoane fără adăpost”, proiect nr. V/1/1.1/PC/16/16.11.2012, Cod SMIS 39400, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul “Poli de creştere”.
Serviciului social Cantină socială cuprinde conform organigramei, 24 de posturi. Dintre acestea în anul 2013 au fost vacante 6 posturi. Pentru ocuparea acestora s-a organizat concurs în luna august şi în luna decembrie 2013. În urma concursurilor organizate au fost ocupate toate cele 6 posturi care au curpins următoarele funcţii: auditor intern – la compartmetul Audit Intern, două posturi, inspector de specialitate – la compartimentul Buget, financiar şi contabilitate, un post, inspector de specialitate – la Biroul Achiziţii Publice – un post, asistent social – la Biroul Asistenţă socială – un post, consilier juridic – la Compartimentul Juridic şi resurse umane, un post.
 

2. Componenţa instituţiei
Cantina are următoarele compartimente şi birouri conform organigramei aprobate prin HCL nr.506/22.10.2013:
- Compartimentul Buget, Financiar şi Contabilitate – 3 angajaţi
- Compartimentul Juridic şi Resurse Umane – 3 angajaţi
- Compartimentul Bucătărie şi Administrativ – 10 angajaţi
- Compartimentul Audit Intern – 2 angajaţi
- Biroul Achiziţii publice – 2 angajaţi
- Biroul Asistenţă socială – 2 angajaţi
Coordonarea comaprtimentului Bucătărie şi Administrativ, Biroului Achiziţii Publice şi Biroului Asistenţă Socială este asigurată de către Sef serviciu Gabriela Teslaru.
 

3. Obiectul de activitate:
Cantina de Ajutor Social cu sediul în strada Telegrafului nr.8 este constituită în baza Legii 208/1997, ca unitate publică de asistenţă socială cu personalitate juridică şi funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. În baza Hotărârii Guvernului nr.290/01.07.1992. Cantina de Ajutor Social Timişoara şi-a început activitatea în data de 01.07.1992.
În conformitate cu prevederile art.12, alin 2 din Anexa nr.2 a Hotararii Guvernului nr.1024/2004 Cantina de Ajutor Social Timişoara este acreditată de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiş prin Decizia nr.25/10.02.2006 , reacreditată conform legii prin Decizia nr.188/07.05.2009, precum şi Decizia nr.338/17.05.2012.
Din anul 2010 Cantina de Ajutor Social Timişoara a fost acreditată de aceeaşi comisie pentru un nou serviciu social destinat persoanelor fara adapost: „Cantina Socială cu Centru de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost” prin Decizia nr.253/26.07.2010, precum şi Decizia nr.411/23.05.2013
Cantina de Ajutor Social prestează servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale şi medicale deosebite:
- prin pregătirea si servirea a două mese zilnice in limita alocaţiei de 8,5 lei/zi/persoană suma stabilita de Consiliul Local , hrana distribuindu-se o dată pe zi, de luni până vineri inclusiv pentru weekend.
Servirea hranei la Cantina de Ajutor Social, conform Legii 208/1997, se acorda pe bază de cerere şi acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei şi alte acte necesare în funcţie de specificul fiecarui caz.
- prin acordarea de servicii de consiliere şi suport direct, beneficiarilor în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii.
- prin asigurarea de servicii sociale, consiliere şi hrană, pentru persoanele fără adăpost din municipiul Timişoara. Activitatea desfasurată pe acest sector s-a derulat şi în parteneriat cu Politia Locala Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară.
Cantina de Ajutor Social Timişoara are identificate următoarele obiective generale:
1. Realizarea, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor instituţiei publice, stabilite în concordanţă cu propria misiune, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă;
2. Protejarea fondurilor si patrimoniului Cantinei de Ajutor Social Timişoara împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
3. Respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii
4. Documentarea şi implementarea sistemului de management al calitatii şi continua îmbunătăţire a acestuia
5. Asigurarea satisfacerii cerinţelor şi aşteptărilor cetăţenilor prin furnizarea de servicii conforme, de calitate, cu respectarea prevederilor şi reglementărilor legale în vigoare
6. Utilizarea cu eficienţă crescută a resurselor disponibile
7. Acordarea de servicii sociale de calitate acordate persoanelor aflate în dificultaten din punct de vedere social, economic şi medical, inclusiv personalor fără adăpost şi prepararea şi distribuirea hranei persoanelor defavorizate în condiţiile legii Cantina de Ajutor Social are următoarele obiective specifice derivate din obiectivele generale ale instituţiei:
- Stabilirea procedurilor operaţinale şi implementarea acestora
- Asigurarea raportărilor cu privire la stadiul de implementare al srandardelor conform OMFP 946/2005, republicată
- Identificarea riscurilor, evaluarea şi urmărirea acestora
- Întocmirea şi aprobarea bugetului
- Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
- Organizarea şi conducerea contabilităţii
- Întocmirea situaţiilor financiare
- Organizarea şi executarea controlului financiar
- Asigurarea legalitatii actelor şi documentelor elaborate de către CAS
- Crearea unei structuri organizatorice care să asigure eficientizarea activităţilor desfăşurate de către Cantina de Ajutor Social
- Întocmirea unui plan optim de formare profesională şi urmărirea aplicării lui în cadrul CAS
- Pregătirea documentaţiei în vederea evaluărilor profesionale
- Realizarea achiziţiilor publice conform legislaţiei şi procedurilor
- Asigurarea necesarului de alimente conform meniurilor aprobate şi a numărului de beneficiari în concordanţă cu bugetul aprobat - Asigurarea de măsuri pentru preîntâmpinarea situaţiilor de risipă, perisaj a alimentelor şi materialelor
- Asigurării funcţionării optime a tuturor maşinilor, utilajelor în condiţii optime, igienice şi de siguranţă - Desfăşurarea activităţilor administrative şi asigurarea bazei logistice in vederea funcţionării optime a compartimentelor CAS

- Gestionarea eficienta a bunurilor din patrimoniul CAS
- Utilizarea tuturor mijloacelor de informare şi consiliere a beneficiarilor cantinei în vederea soluţionării nevoilor identificate, articulate cu alte instituţii similare care au responsabilităţi în domeniu, conform legilor în vigoare
- Colaborarea în parteneriat cu alte instituţii publice sau ONG-uri în vederea susţinerii activităţilor sociale ale Cantinei de Ajutor Social
- Îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor sociale existente şi dezvoltarea de noi proiecte în domeniul social
- Identificarea şi evaluarea nevoilor sociale individuale sau de grup a persoanelor aflate în situaţii socio-economice sau medicale deosebite care se adresează cantinei sau care au fost sesizate cantinei, inclusiv a persoanelor fără adăpost de pe raza municipiului Timişoara
- Stabilirea măsurilor de asistenţă socială care pot fi acordate în conformitate cu legislaţia aplicabilă

 

Raportul integral il puteti vizualiza accesand ACEST LINK


Data crearii : 23/04/2015 @ 11:35
Ultima actualizare : 23/04/2015 @ 11:42
Categoria : Raporte de activitate


Printeaza articolul Printeaza articolul

Meniu
C O N T A C T
 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA
CENTRUL SOCIAL DE URGENTA PTR. PERSOANE FARA ADAPOST
CU CANTINA SOCIALA

Str. Telegrafului nr. 8 Tel.0256/433645 Fax: 0256/203070
e-mail: centrulsocialtm@gmail.com
web: http://www.cantinasocialatm.ro

PROGRAM
:
Luni - Vineri  08:00 - 16:00

 
Locatia pe harta:

Vizualizare hartă mărită
CautareSondaj
Ce parere aveti despre noua structura a website-ului ?
 
Excelenta
Foarte buna
Buna
Proasta
Rezultate
Calendar
Vizitatori

   vizitatori

   vizitator online

Stiri RSS

Sus